Dr. Réginald Moreels

Dr. Réginald Gilbert Marie Moreels (Gent, 4 december 1949) is een Belgisch chirurg en voormalig minister. Gehuwd, vader van 4 kinderen, papy van 9 kleinkinderen.

Moreels groeide op in een tweetalig milieu in Gent. Hij vestigde zich als chirurg in Oostende en werd medepionier van de Belgische afdeling van Artsen zonder Grenzen, waarvan hij van 1986 tot 1994 voorzitter werd. Hij was er tot voor kort nog actief als oorlogschirurg.

Hij trad toe tot de CVP en zetelde voor deze partij van 1995 tot 2001 in de Belgische Senaat. Bovendien was hij van 1995 tot 1999 staatssecretaris en vervolgens minister van Ontwikkelingssamenwerking in de Regering-Dehaene II. Van 1999 tot 2001 werd hij door
Senaat afgevaardigd naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en de Assemblee van de West-Europese Unie.

In 2000 verliet hij de CVP. Vervolgens werkte hij in 2001 enkele maanden als humanitair gezant in Centraal-Afrika, waarna hij in 2002 toetrad tot de nieuw Christen Democraten die door de VLD werden opgenomen. Een jaar later haakte hij af van deze groep en nog een tijd nadien keerde hij terug bij de Christen Democraten (CD&V). In 2006 werd hij medisch adviseur en gezondheidsinspecteur van Vlaams Brabant bij de FOD Volksgezondheid.

Van 2008 tem 2013 werd hij geselecteerd door de Belgisch Technische Coöperatie (nu Enabel) als gezondheidsraadgever in het Ministerie van Volksgezondheid van Burundi (3 jaar), Rwanda (6 maanden). 7 maanden lang beheerde hij nadien een anti HIV/TB project in Cape Town voor MSF-AZG (België, Frankrijk, Zwitserland).

Hij spant zich sinds eind 2014 in om in Beni, Noord-Kivu, het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, en sinds jaren het toneel van een aanslepend conflict en een 2 jaar lange Ebola epidemie, een kwaliteitszorg-en opleidingscentrum op te zetten samen met een team van vrijwilligers. Hij reist zeer regelmatig af naar Beni het om te opereren in het publiek ziekenhuis afwachtend dat mits intensieve fondsenwerving het centrum in bouw binnen afzienbare tijd kan starten.

In 2020 was hij een van de dokters in het VIER-programma Topdokters.

Tot op heden schreef hij 9 boeken, waarvan de 3 laatste heten: ‘Is de mens slecht?’; ‘(Top)dokter met een roeping’; ‘Dom’, pleidooi tegen onwetendheid.