In het kort: Unichir bouwt in de Beni regio een nieuw centrum voor chirurgische en verloskundige kwaliteitszorg. Daarvoor werken we samen met een aantal partners. Ook u kan helpen!

In de tweede week van maart 2021 zijn de werken aan Unichir in Beni echt begonnen! De eerste fase van de werken zal ongeveer 8 maanden duren. Ook de lokale bevolking wordt aan het werk gezet voor de bouw. Zo hebben enkele tientallen mensen uit de wijk ook werk.

De volgende fase is nog niet volledig gefinancierd. Alle financiële steun om de chirurgische post operationeel te maken is nog steeds hard nodig.

Hieronder vind je foto's en video's waarop je de vooruitgang van de bouw kan volgen. 

Het 3D-model van ons nieuwe centrum

De start van het project