Congo heeft als hoofdstad Kinshasa en grenst aan Congo-Brazzaville, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Soedan, Oeganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Zambia, Angola en de Angolese exclave Cabinda. In de periode 1971-1997 werd het land Zaïre genoemd.

Met een bevolking van ongeveer 107 miljoen is de Democratische Republiek Congo het meest bevolkte officieel Franstalige land ter wereld, evenals het derde meest bevolkte land in Afrika (na Ethiopië en Nigeria) en het veertiende meest bevolkte land in de wereld.

Delen van het land kampen met humanitaire problemen. De Beni-regio is één van de gebieden die het zwaarst getroffen is.

Waarom Beni?

Het gebied van Beni-Butembo - helaas gerapporteerd in het wereldnieuws vanwege de terugkerende massamoorden op burgers door milities en het nationale leger - evolueerde van een welvarend commercieel focuspunt naar een verlaten blinde vlek op de wereldkaart.

Het Beni-grondgebied, dat 5 gezondheidszones omvat met een bevolking van naar schatting 1,2 tot 1,5 miljoen inwoners, kampt met een gebrek aan internationale hulp. Slechts enkele ngo’s zijn actief, met zeer beperkte middelen, samen met de MONUSCO-strijdkrachten.

Degelijke en kwalitatieve algemene verloskundige en algemene chirurgische zorg is vrijwel afwezig. Van tijd tot tijd werkt een consultantchirurg in Butembo, maar interventies (voornamelijk keizersneden en sommige noodsituaties) worden uitgevoerd door huisartsen. Perioperatieve zorg en follow-up liggen onder alle niveaus van kwaliteitszorg en internationale normen voor kwalitatieve zorgverlening.

Daar wil Unichir wat aan doen door hoogwaardige chirurgische en verloskundige zorg voor miljoenen mensen aan te bieden.