U kunt ons steunen via de Koning Boudewijn Stichting – Filantropisch project Beni-UNICHIR
Code: ***124/0038/00088***

Steun nu

Voor giften vanaf € 40 krijgt u een belastingattest via een brief van de KBS begin van het jaar volgend op uw gift.
Dank voor uw steun.

Speciale maatregelen door COVID-19

Omdat veel organisaties, ngo's en non-profitorganisaties dalende inkomsten zien, mede doordat activiteiten om fondsen te werven niet kunnen doorgaan vanwege de COVID-19 pandemie, worden de volgende maatregelen genomen met betrekking tot donaties in 2021:

  1. Het tarief van de belastingvermindering stijgt voor de feitelijk geschonken schenkingen in 2021 van 45% naar 60%.
  2. Daarnaast is er een verhoging van het plafond waarvoor de korting maximaal mag worden verleend. Het totale bedrag aan schenkingen waarvoor de belastingvermindering voor schenkingen wordt toegekend, mag niet meer bedragen dan 20% (in plaats van 10%) van het totale netto inkomen per belastbaar tijdperk.

Lees meer op de website van FOD Financiën.